facebook

sâmbătă, 26 ianuarie 2008

Cum se învaţă azi

Ieri m-am ciocnit de studenţi pentru care învăţatul este ceva imposibil de imaginat. Anul 3, absolvenţi. Chiar nu ştiam că poţi să treci prin sistemul nostru de învăţământ superior absolut fără a fi atins de cunoştinţe.
Deci, dacă un profesor cere de la studenţii săi să înveţe, despre care se ştie că nu "ia" şi cu care nu are rost să vorbească prietena mătuşei, care predă şi ea la ASEM, şi dacă examenul este oral şi nu poţi să copii, unica soluţie să dai examenul respectiv e să înveţi. Nu ştiam că aceasa e aşa de problematic pentru majoritatea studenţilor...
E destul de jalnic să vezi nişte băieţi "duri" cărora le tremură mânile când urmează să povestească despre valorile mobiliare de stat. Mulţi studenţi chiar s-au dezvăţat să înveţe, şi din toate variantele de a da un exament, aceasta este cea mai insurmontabilă pentru ei.
Ok, eu predau la economie, studenţii ceia vor vinde la piaţă sau se vor duce peste hotare la căpuşuni. Dar acei de la medicină? Că doar acolo tot aşa se învaţă.

vineri, 25 ianuarie 2008

Chiriţa în provincie


.
Spectacolul: "Chiriţa în provincie"
Teatrul: Eugene Ionesco
Regia: Petru Vutcărău


Am privit acest spectacol în interpretarea teatrului "Eugene Ionesco" de vre-o 7 ori. Nu pot spune că e cel mai preferat spectacol din repertoriul lor (preferat a fost, totuşi, "Aşteptându-l pe Godot"), dar am îndrăgit foarte mult această interpretare a Chiriţei.
Ce e aşa deosebit în acest spectacol? Ce pot să spun - jocul genial al unor actori regizat de genialul Vutcărău pe un text genial al lui Alecsandri, toate aceste cred că sunt ingrediente suficiente pentru un spectacol pe cinste. Şi cred că nu exagerez, folosind atâtea superlative. Chiriţa în interpretarea lui Sambriş a reuşit să transmită chintesenţa de chiriţă, tipajul cela de femeie specifică care ne este atât de bine cunoscut tuturor din viaţă. Iar amestecul făcut din piesa clasică din secolul XIX cu realităţile basarabene din secolul XXI este chiar exploziv.
Deşi nu o dată m-am convins că reacţia la acest spectacol este neunivocă. Multora spectacolul le-a displăcut destul de tare, şi motivele principale au fost două:
  • spectacolul este modernizat, fiind prea departe, după părerea unora, de originalul său clasic, şi

  • spectacolul este prea strident, deranjând pe mulţi dintre cei care vin să se dilecteze cu o piesă clasică.

Să le iau pe rând. Alecsandri, când şi-a scris Chiriţele, dorea să facă din teatru "un organ spre biciuirea moravurilor rele şi ridicolelor societăţii noastre", ceea ce i-a reuşit de minune. Acest ciclu de piese este în primul rând pamfletist, şi în vizorul lui erau problemele zilei, acelea care erau în 1852. Dar pe cine azi interesează problemele zilei din 1852? Adica, desigur, interesează, mie mi-i interesant cum trăiau atunci, dar cred că pentru a-ţi satisface acest interes, este suficientă o singură lecturare a piesei. Dar un spectacol de teatru este o chestie vie, care trebuie să trăiască. Înţeleg când o piesă rămâne neschimbată de secole când vorbeşte despre lucruri eterne (de ex., a fi sau a nu fi ori dragoste spusă sub balcon). Însă un pamflet la sigur nu poate trăi neschimbat 156 de ani.
În timpul spectacolului am auzit de la mai mulţi spectatori din jur că acest spectacol l-ar deranja mult pe autor, dacă l-ar vedea ("Pe parcursul spectacolului se auzea un scârţâit permanent. Asta Alecsandri se întorcea în mormântul lui"). Sincer, eu cred că Alecsandri ar fi încântat de această interpretare a piesei sale. Ea a fost scrisă pe problemele zilei şi trebuie păstrată pe problemele zilei. Regizorul a menţinut un amestec foarte reuşit de acţiune alecsandriană cu fon contemporan, genialul "nous lavons les bariles" a fost păstrat şi completat cu "smugleanka moldavanka" (deşi monsiu Şarl şi cunoaşterea limbii franceze este deja o problemă depăşită, în prezent aceeaşi problemă fiind cu limba rusă, pe care mulţi dintre noi insistă să o utilizeze ze de zi, fără a o cunoaşte, şi în loc de "tomberon de livre" ar putea la fel de bine să sune vre-un anekdotic "zeleonâe koni na stenah" sau "ia vam v rot daiu, a vî ne hotite"). Şi din câte ţin eu minte, spectacolul totdeauna s-a schimbat, apărând mereu replici noi, corespunzătoare momentului (acum, după anul nou, au spus şi despre "brăduţ").
Cât despre aceea că spectacolul este "strident", mie nu mi-a părut exagerat. Pe de o parte, aceasta este dictat de însăşi tipajul personajelor, şi Chiriţa le dă tonul. Ea se poatră destul de natural pentru o moldoveancă istericată. În general, toată atmosfera spectacolului mi-a părut foarte adecvată, inclusiv decorul cu "Capriciile" lui Goya (inclusiv şi "Somnul raţiunii naşte monştri" în actul II).
Şi cum altfel poţi să te faci auzit azi în Moldova, dacă nu ţipând din răsputeri? Safta tot spectacolul mănâncă seminţe de floarea soarelui. Exatgerat? Dacă credeţi aşa, ieşiţi în vre-o sară frumoasă de vară la plimbare pe aleea de pe bulevardul Mircea cel Bătrân. O să vedeţi pe toate băncile perechi de tineri, sau grupuri de tineri, sau pâlcuri de domniţe, toate frumoase ca nişte flori de primăvară. Însă absolut toţi şi toate mănâncă semniţe şi absolut toţi şi toate scuipă jos cojile. Nu ştiu de ce, toate fetele celea care ies seara la promenadă să anine băieţi (adica, să fie aninate de băieţi), consideră că scuipatul cojilor pe jos este extrem de sexual şi le face foarte atractive pentru băieţi. După ce lumea se împrăştie, rămâne aleea cu grămejoare sau grămezi de coji, deşi absolut lângă toate băncile sunt instalate tomberoane. La fel putem vorbi şi despre restul viciilor care au fost atât de bine arătate pe exemplul diferitor personaje din spectacol.
Aceea ce poate fi aplicat fără mari modificări faţă de piesa originară şi în zilele noastre este schema dolosivă a cinovnicului Grigore Bârzoi cu utilizarea curcănaşului Sultancic. Lucrurile se mai schimbă, doar corupţia rămâne aceeaşi. „Grişa, eu nu mai pot trăi în ţara asta...

În favoarea mea (adica, a calităţii excepţionale a acestui spectacol) vorbeşte viaţa lui extrem de lungă pe scenă. Prima dată spectacolul a fost prezentat publicului larg în 1993, şi până în prezent sălile sunt pline. 15 ani! Acum mi-am dat seama că mi-am trăit jumătate de viaţă cu acest spectacol.

La mulţi ani, Chiriţoaie!

joi, 17 ianuarie 2008

Insideri

Кругом инсайдеры
Натан Гарштя

Инсайдер, как явствует из этимологии этого слова - понятие отнюдь не молдавское. Этот термин на финансовых рынках обозначает лицо, имеющее доступ к конфиденциальной информации о компаниях, выпустивших ценные бумаги или о самих ценных бумагах. Естественно, такое знание даёт им преимущества по отношению к другим участникам рынка и позволяет получить большую (и экономически необоснованную) прибыль. Это нарушает основной принцип фондового рынка: все участники должны находиться в равных условиях; частое злоупотребление такими сделками искажает цены, спрос и предложение, и со временем приводит к потере доверия инвесторов к биржевым механизмам.
В законодательстве разных стран подходы к инсайдерским сделкам, хоть и различаются по форме, в сути своей преследуют запрет на использование привилегированной информации при проведении сделок. В Соединенных Штатах Америки, например, за последние 40 лет законодательство, направленное на запрет инсайдерских сделок, стало основным стержнем современного федерального регулирования рынка ценных бумаг. Одним из правил, которое появилось на базе судебного прецедента, является правило «раскрой информацию или воздержись от проведения сделки» (Федеральная Комиссия по Ценным Бумагам и Биржам (SEC) против «Тексас Голф Сулфур Ко.»). Это правило требует от инсайдера раскрытия привилегированной информации перед проведением сделок, или, в противном случае, отказа от проведения сделок. Другое ограничение основано на правиле 14е-3, принятое SEC, которое запрещает лицам, знающим о готовящихся тендерных предложениях, передавать эту информацию третьим лицам. Как видите, у американцев - все просто, прагматично, и легко применимо на практике.
Европейское регулирование инсайдерской торговли основано на Директиве 2006/3/ЕС об инсайдерской торговле и манипулировании на рынке (рыночных злоупотреблениях). Директива даёт определение привилегированной информации, инсайдеров и инсайдерских сделок. В европейском союзе законодательство запрещает инсайдерам проводить сделки, используя доступную им привилегированную информацию, а также передавать эту информацию третьим лицам для проведения сделок.
Молдавское законодательство, естественно, не могло не предусмотреть какие-то требования по отношению к инсайдерам. Тем более, что из-за очень низкой прозрачности информации о наших предприятиях, инвестор, не имеющий доступа к привилегированной информации не возьмётся проводить сделки (ведь не будет кто-то серьёзно утверждать, что можно проводить какие-то анализы предприятий и ценных бумаг только на основании годовых отчётов). Так что подавляющее большинство молдавских сделок проводятся именно на основе инсайдерской информации.
В первой редакции Закона о рынке ценных бумаг уже было включено определение инсайдера, перечень инсайдеров и требования к инсайдерским сделкам. Итак, инсайдерами являлись должностные лица общества, лица, контролирующие общество, лица, которые в силу исполняемой должности или договора имеют доступ к конфиденциальной информации общества, и, наконец, лица, которые в течение последних 6 месяцев входили в одну из вышеперечисленных категорий. Инсайдерам запрещалось осуществлять сделки, пользуясь привилегированной информацией, к которой они имеют доступ. Инсайдерам, владеющим более 5% от акций общества, разрешалось проводить сделки только на условиях тендерных предложений.
В принципе, эти требования соответствовали общепринятым, с одной лишь разницей – за границей инсайдерская информация является точной, конкретной информацией, раскрытие которой значительно повлияет на цены. Владение такой информацией, естественно, должно быть доказано. Но так как презумпция невиновности у нас «не в моде», статус инсайдера присваивается законом, а не фактом владения привилегированной информацией. Правда, раньше это было смягчено требованием, в соответствии с которым, инсайдеры не были вправе совершать сделки, используя привилегированную информацию, к которой они имели доступ. То есть, совершать сделки инсайдерам можно было, но только тогда, когда не была задействована какая-либо привилегированная информация.
Однако, изменения к Закону о рынке ценных бумаг, вступившие в силу в августе 2005, значительно поменяли правовое регулирование инсайдерских сделок. В первую очередь, был очень сильно расширен перечень инсайдеров компаний. Таким образом, в инсайдеры были записаны аффилированные лица всех остальных инсайдеров, а в перечень аффилированных лиц – родственники первой и второй степени должностных лиц компании. Если считать исходя из среднестатистической семьи, у каждого из нас около 15 аффилированных лиц. Таким образом, количество инсайдеров одной компании выросло, в среднем, от 13 лиц до 195 (и это по самым скромным прикидкам), а в целом по стране, считая от 3000 зарегистрированных АО, инсайдерами являются 585 тыс. человек, или 17,3% от населения страны.
Однако главная бомба новой редакции закона состояла в другом. Был исключён запрет на проведение сделок с использованием привилегированной информации, а в обмен на это инсайдеры были обязаны проводить все сделки только в условиях тендерных предложений. Таким образом, из молдавского регулирования инсайдерских сделок, был исключён основополагающий принцип, использующийся во всём мире, без которого все запреты и ограничения, навязанные инсайдерам, теряют смысл.
Простой пример. Член совета общества, знающий, что через три месяца на общее собрание акционеров будет выдвинуто предложение о выплате дивидендов, несомненно, владеет привилегированной информацией. То есть, эта информация является конфиденциальной, и её раскрытие приведёт к существенному росту цен на акции компании. В любой другой стране мира для него покупка акций до опубликования информации о дивидендах запрещена, но только не у нас. Для этого нужно всего лишь зарегистрировать тендерное предложение на данные акции в НКЦБ (что можно совершить за полтора месяца), и на его основании законно провести заведомо инсайдерскую сделку. Более того, тендер намного упрощает проведение сделки, ведь он предполагает получение инсайдером полного списка акционеров общества.
Сейчас, в связи с созданием мегарегулятора финансовых рынков, опять происходит передел законодательства. Правда, новая редакция закона о рынке ценных бумаг, выставленная на веб-странице НКЦБ, не делает его ни более простым в применении, ни более близким к европейскому законодательству, к которому мы так стремимся в соответствии с официальными утверждениями. Перечень «инсайдеров по закону» ещё более расширен. Требования по проведению тендеров или раскрытия информации теперь распространяются только на инсайдеров, у которых более 5% от акций общества. И, естественно, так и не введён запрет на проведение инсайдерских сделок.
Было бы наивно предполагать, что все эти «странности» в законодательстве допускаются по незнанию или из-за близорукости разработчиков законодательства или самого законодательного органа. Тем более, что после принятия изменений к закону в 2005-ом, эффекты изменений обсуждались довольно-таки бурно. Причин создавшейся ситуации, по-моему, может быть две.
Первая – банальная защита чьих-то интересов, оставление «открытого» окошка для «своих». Неприятно обсуждать такой вариант, но, исходя из настойчивости и целенаправленности проводимых поэтапных изменений, его нельзя исключать.
Вторая возможность – это помощь, оказываемая одной ветвью власти другой. Ведь в случае слабой исполнительной власти, которая не может (иногда по объективным причинам – нехватка финансирования, нехватка законных рычагов, нехватка квалифицированных специалистов) или не хочет рассматривать и анкетировать подозрительные сделки, проще вмешаться Парламенту и просто в законе прописать, кто прав, а кто – виноват. Все изменения, которые вносились в последние годы в законодательство и нормативные акты по рынку ценных бумаг имели следствием именно ограничение экономической свободы, введение дополнительных преград и запретов в проведении операций на рынке. К сожалению, таких примеров очень много, что отнюдь не помогает в достижении макроэкономической задачи по улучшению инвестиционного климата страны.
Но пока, по-видимому, данный стиль регулирования рынка ценных бумаг сохранится. Потому что у нас проще запретить, чем разобраться.

marți, 15 ianuarie 2008

Piaţa de capital a avut o creştere triplă în anul trecut

2008-01-15/07:45 - Ce momente au marcat evoluţia pieţei valorilor mobiliare anul trecut? Anul 2007 a fost unul deosebit pentru piaţa de capital din R. Moldova, pentru că, se pare, în sfârşit piaţa a început să evalueze foarte repede. În 2007 au fost efectuate tranzacţii de 1,2 mlrd, faţă de 343 mln lei în anul precedent, fiind cea mai mare valoare din ultimii ani. Maxima de până acum a fost de doar 480 mln lei. De asemenea, anul trecut au crescut dublu preţurile la bursa de valori şi indicele bursier EVM-Composite, calculat de agenţia noastră, care arată nivelul mediu al preţurilor. Acesta a crescut practic de două ori - de la 1060 puncte la 1990. La calcularea valorii sale iniţiale s-a făcut media preţurile la acţiunile de la bursă şi s-au transformat într-o mie de puncte, aşa că fiecare creştere cu 100 de puncte, înseamnă o creştere cu 10% a preţurilor acţiunilor tranzacţionate la bursă. Creşterea preţurilor acţiunilor de două ori pe parcursul unui an este o creştere foarte şi foarte rapidă, pentru că în multe ţări sunt necesari zeci de ani pentru ca preţurile să crească de două ori.
- Ce a determinat creşterea atât de spectaculoasă a preţurilor valorilor mobiliare? În primul rând, au început să vină mai mulţi investitori străini. După intrarea României şi Bulgariei în Uniunea Europeană, foarte mulţi investitori care până atunci investeau în aceste ţări, deja se uită mai departe, în afara frontierelor UE. Din această cauză Moldova a intrat în vizorul multor investitori, atât fonduri de investiţii cât şi persoane fizice care investesc surse proprii. Primele companii care au intrat în vizorul acestora au fost băncile moldoveneşti. Astfel anul acesta am asistat la creşteri foarte mari la preţurile acţiunilor la majoritatea băncilor comerciale.
- De ce băncile? Băncile la noi sunt foarte profitabile. Anul trecut, valoarea activelor la multe bănci s-a dublat. Este foarte mult pentru o companie pentru un an. Pe lângă profitabilitatea activităţii, băncile sunt destul de transparente, dacă e să le comparăm cu alte segmente ale economiei despre care se ştie foarte puţin sau aproape nimic. Băncile permanent fac publice rapoartele despre activitatea lor, fac audit la firme importante, deci investitorii pot să creadă în rapoartele lor financiare şi au acces la informaţiile despre bancă. În acelaşi timp, multe companii de la noi nu dezvăluie informaţia despre activitatea lor şi, normal, că nimeni n-o să investească în aşa companii. Proprietarii unor astfel de companii încă nu s-au maturizat suficient ca să înţeleagă că, dacă vor să aibă o afacere în creştere permanentă, trebuie să atragă investitori, iar ca să-i atragă, trebuie să fie, în primul rând, transparenţi. O altă explicaţie este că numai de un an - doi s-a finalizat concentrarea pachetelor de acţiuni – după privatizare erau mii de acţionari şi după aceasta unele persoane au început să concentreze pachetele de acţiuni. Astfel de persoane recent au devenit proprietarii companiilor şi probabil încă nu sunt gata psihologic să atragă pe altcineva în firmă, cum ar fi investitorii semnificativi. Aşa că le va trebui încă câţiva ani până când se vor obişnui cu statutul de proprietar şi vor înţelege că dacă vor să crească – vor avea nevoie să atragă investiţii. Determinant pentru piaţa de capital din R. Moldova e că la sfârşitul anului trecut - începutul acestui an, tot mai mulţi investitori încep să caute pentru plasarea investiţilor alte ramuri decât sectorul bancar. Printre cele care deja au început să se bucure de noi investiţii sunt întreprinderile din construcţii, industria prelucrătoare, industria alimentară.
- Care au fost cele mai semnificative tranzacţii bursiere ale anului? A fost oferta tender cu 20% din acţiunile Băncii Comerciale „Moldova-Agroindbank”, tranzacţia „Unibank” şi Mobiasbancă. Au fost multe tranzacţii cu acţiunile firmelor de reconstrucţie a drumurilor, însă, după volum nu se pot compara cu cele bancare. Eu cred că şi faţă de acţiunile societăţilor de construcţie a drumurilor va creşte interesul investitorilor, mai ales, pentru că se aşteaptă în următori ani investiţii masive în infrastructură. La noi în ultimul timp apare tendinţa de a se face tranzacţii cu pachete tot mai mari de acţiuni. Dacă până acum era un proces de continuu de consolidare a pachetelor de acţiuni, acestea deja sunt consolidate şi are loc tranzacţionarea lor integrală, din care cauză se înregistrează şi creşterea volumelor tranzacţiilor. Dacă nu demult se tranzacţionau pe an câte 5-10% din acţiunile unor societăţi, acum au loc tranzacţii cu pachete a câte 60-70% din acţiuni.
- Cum influenţează evenimentele economice tranzacţiile la bursă? De exemplu, acum doi-trei ani, dacă la începutul anului se duceau negocieri cu „Gazprom” referitor la preţul gazului, aveau loc numaidecât nişte tranzacţii cu acţiunile „Moldova-gaz”, cu modificări destul de mari de preţ. Avem, însă, şi multe cazuri diametral opuse. Odată cu criza vinurilor practic s-au stopat toate tranzacţiile cu acţiunile întreprinderilor vinicole. Lumea aştepta să vadă ce o să se întâmple şi doar după aceasta să decidă la ce preţuri să vândă acţiunile. Şi anul trecut au fost foarte puţine tranzacţii cu întreprinderile vinicole, dar cred că situaţia o să se dezgheţe şi o să se înceapă să se facă tranzacţii mai mari cu acţiunile acestor întreprinderi. În prezent în R. Moldova nu este o legătură atât de puternică între evenimentele economice şi tranzacţiile de la bursă, aşa cum se întâmplă peste hotare când o ştire schimbă imediat preţurile la acţiuni şi toţi încep să vândă sau să cumpere. La noi piaţa este deocamdată puţin lichidă şi au loc puţine tranzacţii, dar odată cu dezvoltarea pieţei situaţia ar putea să se schimbe.
- Ce prognoze aveţi pentru evoluţia pieţei de capital în anul curent, odată cu legalizarea capitalului? Prognozez o creştere în continuare a preţurilor valorilor mobiliare, chiar dacă aceasta nu va fi atât de spectaculoasă ca anul trecut. Legalizarea capitalului eu o văd ca pe un element foarte important, pentru creşterea transparenţei pieţei. La noi într-adevăr pe piaţa de capital au fost foarte multe cazuri când acţiunile erau cumpărate pe numele altor persoane, decât cumpărătorul real, fiindcă existau o mulţime de restricţii cu privire la control, cu privire la insideri. Dacă deţineai pachete mari, erai supus unor limitări şi restricţii şi, de aceea, foarte mulţi investitori au căutat să evite astfel de probleme. Deja de câţiva ani aceştia s-au pomenit într-o capcană pentru că, cumpărând cândva acţiuni la preţuri foarte mici, dacă ar fi vrut să le treacă de pe proprietari formali pe numele propriu ar fi trebuit să le treacă cu preţuri reale şi să achite impozite foarte mari. Eu văd această posibilitate de legalizare practic ca pe o unică şansă pentru aceştia de a-şi face ordine în afaceri. După aceasta vom avea şi o mai mare transparenţă a proprietăţii, investitorii vor şti cu cine dintr-o anumită societate să discute, vor putea fi mai uşor administrate afacerile fiindcă nu vor trebui adunaţi zeci de fini pentru adunarea generală a acţionarilor. Consider că majoritatea legalizărilor se va face mai aproape de sfârşitul anului 2008, când lumea se va convinge că nu se întâmplă nimic cu primii care au legalizat capitalul şi astfel vor veni volume de legalizări destul de mari. Unul din avantajele legalizări mai este că proprietarii vor putea să declare valorile reale ale acţiunilor şi drept consecinţă vor creşte şi preţurile acţiunilor tranzacţionate la bursă.

Informaţia este preluată de pe adresa http://www.info-prim.md/?x=20&y=12530 .

miercuri, 9 ianuarie 2008

Se schimbă lucrurile...

A fost Lioşa în Chişinău şi nu ne-am îmbătat nici o dată. Chiar e grav, fiindcă îmbătatul e cea mai fructuoasă formă de comunicare la noi, dar aşa, ne-am văzut o dată la pizzerie şi o dată la teatru şi gata. Cât de mult ne schimbă timpul...

marți, 8 ianuarie 2008

Timpul de afara

Oare e grav dacă pentru a vedea cum e timpul afară, în loc să mă uit la termometrul de după geam (care se află, ce-i drept, la bucătărie), deschid iGoogle-ul? Îmi pare că-i simptomatic...

luni, 7 ianuarie 2008

Am devenit magistruIeri, pe 6 ianuarie 2008, la a XIX şedinţă elitară, am fost ales magistru al clubului de jocuri intelectuale din Moldova "Ce? Unde? Când?".
Pentru mine a fost un eveniment extraordinar. Nu mă aşteptam la aceasta, chiar deloc. În primul rând, pentru mine era evident că titlul de magistru ar trebui să fie primit de Marcel. Ştiu că aceasta nu sună prea frumos şi că lui nu-i place, însă este persoana care a meritat cel mai mult premiul. Şi el chiar este un jucător bun, m-am convins nu numai o dată. Şi cred că a fost o întâmplare "corectă" aceea că echipa în care a jucat Marcel a câştigat, asigurându-i dreptul absolut legitim de a deveni magistru.
Hotărârea de a mai desemna un magistru a fost un "bonus", care pentru mine a devenit marea surpriză. Acum, nu vreau să par mai modest decât sunt în realitate. Cred că sunt un jucător bun, dar în CUC acum "creşte" o pleiadă întreagă de jucători excepţionali, din care chiar este dificil de a selecta pe cineva cel mai bun. Acum din mers pot să numesc încă 10 persoane care au prestaţie de magistru. Dintre ei, 4 au fost la masa la care am jucat noi cu Marcel. Cât despre experienţă şi "stagiu" în CUC, echipa noastră e tânără (he-he, nu ca vârstă a jucătorilor, chiar mi-i interesant dacă este cineva mai în vârstă ca mine printre jucătorii activi) şi sunt multe persoane mai merituoase din acest punct de vedere.
Cred că decisivă în decizia organizatorilor a fost, totuşi, puterea vocii. Probabil, mă auzeam mai tare la masă. Aşa că, stimaţi colegi, antrenaţi-vă vocile...
Merci mult organizatorilor pentru joc şi pentru titlu. Sunt fericit.

(pentru detalii suplimentare despre şedinţa elitară, vedeţi http://www.cuc.md/index.php?option=com_content&task=view&id=1393&Itemid=1 )